10bet十博官网中文_法治文苑 ▏天鹅的优雅与自尊;诗词鉴赏;语录

天鹅的优雅与自尊
——俞敏洪
温莎小镇的泰晤士河里游着很多天鹅。除了天鹅,还有大雁、野鸭、海鸥等,看来是常年驻扎在这里的。游人一到河边,天鹅、鸭子什么的就成群游过来,海鸥在天空飞舞。一看就是被游人喂习惯了,知道哪里有人哪里就可能有吃的。
这里的鸟类根本不怕人,倒是人被它们追得团团乱转。在中国不太容易有这样的场景,中国的鸟类警惕性都特别高,因为随时都有可能被人抓起来吃了。
当我们把食物撒在水里时,各种鸟类蜂拥而至,海鸥为了抢食开始互撕;大雁和野鸭干脆直接上岸到人手里争食;水里的天鹅越聚越多,本来在很远的地方的天鹅都游了过来,但天鹅不像其他鸟类那样叽呱乱叫抢食。
天鹅们排在一起,安静地看着你,你把食物撒下去后,它们就伸出长长的脖子,优雅地啄食。如果食物被别的天鹅吃掉了,就抬起头不急不慢地看着你。上百只天鹅在一起,我们一直没有看到任何两只天鹅为了争食互相撕咬的情况。这真让我对天鹅平添了一份敬意。
天鹅在啄食的过程中,保持着一份面对施舍者的自尊和一份同伴之间相互的尊重,人类面对它们,应该自愧不如吧。其实做人也不难,保留一份得体的自尊,保留一份互相之间的尊重,很多事情就会变得美好和高雅起来。
诗词篇
春江花月夜
——张若虚(唐)
春江潮水连海平,
海上明月共潮生。
滟滟随波千万里,
何处春江无月明!
江流宛转绕芳甸,
月照花林皆似霰;
空里流霜不觉飞,
汀上白沙看不见。
江天一色无纤尘,
皎皎空中孤月轮。
江畔何人初见月?
江月何年初照人?
人生代代无穷已,
江月年年只相似。
不知江月待何人,
但见长江送流水。
白云一片去悠悠,
青枫浦上不胜愁。
谁家今夜扁舟子?
何处相思明月楼?
可怜楼上月徘徊,
应照离人妆镜台。
玉户帘中卷不去,
捣衣砧上拂还来。
此时相望不相闻,
愿逐月华流照君。
鸿雁长飞光不度,
鱼龙潜跃水成文。
昨夜闲潭梦落花,
可怜春半不还家。
江水流春去欲尽,
江潭落月复西斜。
斜月沉沉藏海雾,
碣石潇湘无限路。
不知乘月几人归,
落月摇情满江树。
鹿柴
——王维(唐)
空山不见人,
但闻人语响。
返景入深林,
复照青苔上。
语录箴言
我也还是有记忆的,但是,零落的很。我自己觉得我的记忆好象被刀刮过了的鱼鳞,有些还留在身体上,有些是掉在水里了,将水一搅,有几片还会翻腾,闪烁,然而中间混着雪丝,连我自己也怕得因此污了赏鉴家的眼泪。
——鲁迅《忆韦素园君》
中年是对青年的延伸,又是对青年的告别。这种告别不仅仅是一系列观念的变异,而是一个终于自立的成熟者对于能够随心所欲处置各种问题的自信。
——余秋雨
管不住自己脾气的人容易被别人的眼色所伤,藏不住自己眼色的人就容易被别人的脾气砸中。学会没脾气、不摆臭脸的过程中,其实也是长本事的过程。
——饶雪漫

10bet十博官网中文_法治文苑 ▏天鹅的优雅与自尊;诗词鉴赏;语录